#StudiecirkelAlmedalen

Låt oss göra Almedalen 2016 till en studiecirkel!

Låt oss göra Almedalen 2016 till en studiecirkel!

= Passerat event

  Detta har hänt

  1. / Västra Kyrkogatan 2, Visby

   Nikodemussamtal med företrädare för Moderaterna

  2. / Västra Kyrkogatan 2, Visby

   Nikodemussamtal med företrädare för Vänsterpartiet

  3. / Visby

   Glada, smutsiga och engagerade – om att odla hållbarhet i städer

  4. / Birgers gränd 7, Visby

   CIVILSAMHÄLLETS ROLL I FRAMTIDENS SAMHÄLLE

  5. / Västra Kyrkogatan 2, Visby

   Nikodemussamtal med företrädare för Miljöpartiet

  6. / Västra Kyrkogatan 2, Visby

   Möten med underbara människor i flyktingläger

  7. / Visby

   Film: Världens bästa svensk

  8. / Kilgränd 1, Visby

   Almedalsdrinken fyller 5 år

  9. / Kilgränd 1, Visby

   Alkohol och äldre

  10. / Kilgränd 1, Visby

   Alkoholpolitisk utfrågning med de partipolitiska ungdomsförbunden

  11. / Kilgränd 1, Visby

   Tullens verksamhet och drogbeslag

  12. / Kilgränd 1, Visby

   Machonormen och alkoholnormen – hur hänger de ihop?

  13. / Kilgränd 1, Visby

   Drogmissbruk hos unga – vem äger problemet och vem äger lösningen?

  14. / Kilgränd 1, Visby

   Vikten av en tidig och flexibel öppenvårdsinsats i hemmet

  15. / Kilgränd 1, Visby

   Cannabis och legalisering

  16. / Kilgränd 1, Visby

   Hälsa eller ohälsa – vilka konsekvenser får utanförskapet

  17. / Södra Kyrkogatan 7, Visby

   Kan konsten vara ett vapen? Kan den skapa förståelse och integration?

  18. / Birgers gränd 7, Visby

   CIVILSAMHÄLLETS ROLL I FRAMTIDENS SAMHÄLLE

  19. / Västra Kyrkogatan 2, Visby

   Idrott och mänskliga rättigheter går hand i hand

  20. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Hur blir värdegrunden levande?

  21. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Det kunde varit jag – om identifikation med främlingen

  22. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Religion, krig och drömmen om en ny världsordning – perspektiv på IS/Daesh

  23. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Existentiell hälsa – en helhetssyn på människan

  24. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Vägen till en jämställd musikscen

  25. / Cramérgatan, Visby

   Så kan vi förverkliga det livslånga lärandet!

  26. / Cramérgatan, Visby

   Lär dig asylarabiska från dag 1!

  27. / Bönsalen, Mellangatan 45

   Kan konsten vara ett vapen? Kan den skapa förståelse och integration?

  28. / Birgers gränd 7, Visby

   CIVILSAMHÄLLETS ROLL I FRAMTIDENS SAMHÄLLE

  29. / Västra Kyrkogatan 2, Visby

   Nikodemussamtal med företrädare för Kristdemokraterna

  30. / Västra Kyrkogatan 2, Visby

   Att bli sams med och acceptera sitt inre väsen

  31. / Adelsgatan 43, Visby

   Volontären – om meningsfulla insatser för vår nästa

  32. / Adelsgatan 43, Visby

   Ett maskrosbarn – om att vara ung, utsatt och levande

  33. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Dialog i brinnande konflikt – funkar det?

  34. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Öppna hjärtan och vässade argument

  35. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Bryr sig Gud om klimatet? Påven, kyrkorna och miljön

  36. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Hur bekämpar vi prostitution och människohandel i Sverige och hur kan olika aktörer samverka?

  37. / Adelsgatan 43, Visby

   Israel och Palestina – vem tar ansvar för folkrätten?

  38. / Adelsgatan 43, Visby

   Hur öppnar vi upp samhället för 35 000 ensamkommande unga?

  39. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Normer, kroppsideal och ätstörningar

  40. / Adelsgatan 43, Visby

   Rebeller eller underleverantörer? Vart är den ideella sektorn på väg?

  41. / Cramérgatan, Visby

   LÄR DIG ASYLARABISKA FRÅN DAG 1!

  42. / Kilgränd 1, Visby

   Upptäck i tid – barn till missbrukares rätt till stöd

  43. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Vem är du, vem är jag, vilka är vi? Möten mellan kristna och muslimer

  44. / S:t Hansgatan 1, Visby

   Validering - mer än att översätta betyg

  45. / Cramérgatan, Visby

   Folkbildning för nyanlända

  46. / Mejerigatan 1, Visby

   Hur skapar vi förståelse och kunskap för den svenska hälsokulturen hos nyanlända flyktingar?

  47. / Stora torget 9, Visby

   VI FORTSÄTTER SPELA POP, MEN VI HÅLLER PÅ ATT DÖ

  48. / Birgers gränd 7, Visby

   Civilsamhällets roll i framtidens samhälle

  49. / Västra Kyrkogatan 2, Visby

   Nikodemussamtal med företrädare för Socialdemokraterna

  50. / Västra Kyrkogatan 2, Visby

   En jämställd filmkonst, politik eller kvalitet?

  51. / Adelsgatan 43, Visby

   Om flyktingen. Hur möter vi de som kommer?

  52. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   25 Years After Europe’s Unification – Values and Security at Risk?

  53. /

   Mina rättigheter och andras friheter – om samspelet mellan religionsfrihet och yttrandefrihet

  54. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Interreligiösa medföljare på asylboenden

  55. / Adelsgatan 43, Visby

   Humanitära kriser runt hörnet – orsakerna som tvingar människor på flykt

  56. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Fundamentalism – moderniseringens öde?

  57. / Adelsgatan 43, Visby

   Hur kan man gå från beroende till förtroende?

  58. / Adelsgatan 43, Visby

   Finns ungas psykiska ohälsa på kyrkans agenda?

  59. / Cramérgatan, Visby

   LÄR DIG ASYLARABISKA FRÅN DAG 1!

  60. / Mejerigatan 1, Visby

   Älskade barn – samtal om föräldraskap i nytt land

  61. / Birgers gränd 7, Visby

   Att omfamna engagemang

  62. / Birgers gränd 7, Visby

   Är alla sorger lika?

  63. / Birgers gränd 7, Visby

   Värderingskrockar eller en rik mångfald, finns det ett sekulärt självbedrägeri?

  64. / Birgers gränd 7, Visby

   Hur våra handlingar kan förändra världen

  65. / Birgers gränd 7, Visby

   Asylrätt – vilka flyr och vad blir konsekvenserna av regeringens nya lagförslag?

  66. / Birgers gränd 7, Visby

   Starka yrkesidentiteter och meningssökande vid karriärbyte

  67. / Birgers gränd 7, Visby

   Hellre vårdnadsfred än vårdnadstvist

  68. / Birgers gränd 7, Visby

   Begreppets egen makt – om hur vi pratar om rättighetsfrågor

  69. / Birgers gränd 7, Visby

   Är sport och träning farligt?

  70. / Kilgränd 1, Visby

   Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga

  71. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Etablering från dag ett med studieförbunden

  72. / Strandgatan 14, Visby

   Känn konsten

  73. / Cramérgatan, Visby

   Svenska från dag ett för nyanlända

  74. / Mejerigatan 1, Visby

   Hur pratar man vikt och hälsa med barn och ungdomar?

  75. / Birgers gränd 7, Visby

   Civilsamhällets roll i framtidens samhälle

  76. / Västra Kyrkogatan 2, Visby

   Kan vi tippa världen mot en hållbar utveckling?

  77. / Cramérgatan, Visby

   Lär dig asylpersiska från dag 1!

  78. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Den kristne och flyktingpolitiken – vad ska man tycka?

  79. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Ickevåldets vägar – fred i terrorns tid

  80. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Öppen famn och fast hand – om kyrkorna som kulturbryggor

  81. / Adelsgatan 43, Visby

   FN och dubbelmoralen. FN-svensken om modet att följa sitt samvete

  82. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Tro och religion i världens mest sekulariserade land

  83. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Är religionsfriheten hotad i Sverige?

  84. / Stora torget 9, Visby

   Vi fortsätter spela pop, men vi håller på att dö

  85. / Kilgränd 1, Visby

   Att stärka barns motståndskraft, särskilt barn med trassel hemma

  86. / Birgers gränd 7, Visby

   Vilket ansvar har egentligen idéburna organisationer i arbetet mot våldsbejakande extremism?

  87. / Novgorodgränd 1, Visby

   Bildningsdueller 2016

  88. / Kilgränd 1, Visby

   Folkbildarfrukost

  89. / Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby

   Med folkbildningen in i framtiden

  90. / Cramérgatan 5, Visby

   När syn och hörsel försvinner – vem är jag då?

  91. / Cramérgatan, Visby

   Hur kan folkrörelserna stärkas?

  92. / Mejerigatan 1, Visby

   Hur skapar man en hållbar hälsa?

  93. / Birgers gränd 7, Visby

   Civilsamhällets roll i framtidens samhälle

  94. / Västra Kyrkogatan 2, Visby

   Nikodemussamtal med företrädare för Liberalerna