#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Vikten av en tidig och flexibel öppenvårdsinsats i hemmet

Vikten av en tidig och flexibel öppenvårdsinsats i hemmet
LÄS VIDARE
Seminarium. Hur kan barn och unga som lever i olika former av utsatthet fångas upp tidigt och ges den insats som de behöver?

  • Datum: 7 juli, 2016
  • Tid: 10:00
  • Plats: Kilgränd 1, Visby
  • Lokal: Soberian

Många barn i låg- och mellanstadieålder uppmärksammas av skola och socialtjänst då de lever osunt med exempelvis hög frånvaro från skolan, tandläkare, läkarvård, dåliga mat- och sovrutiner och mycket dataspelande nattetid. Dessa barn är i behov av en tidig främjande och flexibel insats i hemmet då de är i riskzonen att utveckla en problematisk livsstil som skulle kunna innehålla kriminalitet, missbruk och utanförskap. Vikten av dessa insatser, hur de bör genomföras och varför är en diskussion som bör föras i högre utsträckning.

Kontaktpersoner: Aina Gagliardo, projektmedarbetare, Hassela Solidaritet, 073-962 09 48 / Binaji Markuf, kommunikatör NBV 0733-72 63 02
Arrangörer: Hassela Solidaritet, NBV