#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Vägen till en jämställd musikscen

Vad gör studieförbunden för att öka jämställdhet, mångfald och tillgänglighet på musikscenen?

  • Datum: 7 juli, 2016
  • Tid: 14:00
  • Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby
  • Lokal: Newman/Bildascenen

Kvinnor är fortfarande eftersatta i många kulturverksamheter, inte minst inom musiken. Folkbildningen är en bildande kraft för jämställdhet och mångfald. Hur kan nya gränsöverskridande mötesplatser skapas?

Medverkande: Ann-Sofie Henriksson (förbundschef, Medborgarskolan), Marcus Pehrsson (utvecklingsledare musik, Studiefrämjandet), Lena Malmborg (konsulent kultur, Studieförbundet Bilda), Matilda Johansson (konsulent dialog, Studieförbundet Bilda), Jörgen Wessén (verksamhetsutvecklare festivaler & event, Studieförbundet Vuxenskolan)

Kontaktpersoner: Magnus Sundell, Programproducent, Studieförbundet Bilda, 0708233473, magnus.sundell@bilda.nu, Matilda Johansson, Konsulent Dialog, Studieförbundet Bilda, 0700467031, matilda.johansson@bilda.nu

Entré och lokal tillgänglig för rullstol