#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Upptäck i tid – barn till missbrukares rätt till stöd

Upptäck i tid – barn till missbrukares rätt till stöd
LÄS VIDARE
Tidig upptäckt och tidiga insatser är nödvändigt för att barn och unga i familjer med missbruk ska slippa få egna problem på grund av föräldrars missbruk.

  • Datum: 6 juli, 2016
  • Tid: 14:00
  • Plats: Kilgränd 1, Visby
  • Lokal: Soberian

Barn i förskoleåldern är på många sätt utlämnade till ett begränsat antal vuxna. Om förskolor saknar handlingsplaner och rutiner, och pedagogerna inte fått kunskap om beroende varken i sin grundutbildning eller efter att de börjat jobba, är risken stor att barnen inte upptäcks och får stöd. Vad kan vi göra? Ersta Vändpunkten samarbetar med Södermalms stadsdels förskolor och socialtjänst – för barnens skull.

Medverkande: Ann Söderlund, journalist, Bo Blåvarg, verksamhetschef, Ersta Vändpunkten, Hanne Höylo Olsen, samordnare och barnombud, Södermalms stadsdelsförvaltning/Maria Gamla stans förskolor, Mona Örjes, förbundsordförande, Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund

Kontaktpersoner: Anna Carlsson Cheikh, Förbundskonsulent, Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund, 073-3726278, Mona Örjes, Förbundsordförande, Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund, 073-3838342

Arrangörer: Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund, NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

Twitter:@junistweets

Entré och lokal tillgängliga för rullstol, Allergihänsyn, Miljödiplomerat