#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Starka yrkesidentiteter och meningssökande vid karriärbyte

Seminarium. När anställningen i Försvarsmakten upphör kan övergången för den enskilde innebära att den militära identiteten och jagets förutsättningar utmanas.

  • Datum: 5 juli, 2016
  • Tid: 12:30
  • Plats: Birgers gränd 7, Visby
  • Lokal: Ideella trädgården

När anställningen i Försvarsmakten upphör, talas det sällan om hur militär personal kan uppleva övergången från en militär profession till ett civilt yrke och liv. För många inom Försvarsmakten är militära identiteter djupt rotade i jaget och övergången kan för den enskilde innebära att den militära identiteten och jagets förutsättningar utmanas. Detta kan vara en krävande process som innehåller betydande inslag av meningssökande och meningsskapande. Seminariet belyser specifikt övergången från ett militärt sammanhang till ett civilt, men reflekterar även över den generella frågan om starka yrkesidentiteters roll på arbetsplatsen och dess funktion för den enskilde.

Medverkande: Jan Grimell, doktorand, reservofficer och präst, Svenska kyrkan och Vrije Universitet i Amsterdam, David Ström, student och reservofficer, tidigare specialistofficer med egna erfarenheter från insats i Afghanistan, Försvarsmakten och Monica Larsson, hr-strateg, Försvarsmaktens veteranenhet

Arrangörer: Svenska Soldathemsförbundet och Sensus studieförbund