#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Rebeller eller underleverantörer? Vart är den ideella sektorn på väg?

Rebeller eller underleverantörer? Vart är den ideella sektorn på väg?
Både samhälle, politiker och individer förväntar sig att ideella aktörer ska finnas med i utförandet av välfärdstjänster. För ideella aktörer kan det ge ekonomisk vinning, men frågan är om det samtidigt leder till att man får svårare att kritisk granska det allt mer grovmaskiga välfärdssamhället.

  • Datum: 6 juli, 2016
  • Tid: 08:30
  • Plats: Adelsgatan 43, Visby
  • Lokal: Vårdklockans kyrka

En statlig utredning vill stärka civilsamhällets självständighet och frihet. Den vill också värna organisationernas möjlighet att vara kritiska röster. Samtidigt vill man att civilsamhällets organisationer även ska kunna ha andra roller. Man vill underlätta för idéburna att samverka med myndigheter och bland annat kunna gå in Idéburna Offentliga Partnerskap Hur går dessa mål ihop?

Vi möter utredaren själv, några av parterna som ingår i Sveriges största IOP-avtal på 250 mkr samt andra personer med åsikter om ämnet.

Medverkande: Dan Eriksson (utredare, Utredningen för ett stärkt civilsamhälle), Emil Mattsson (direktor, Göteborgs Räddningsmission), Veronica Morales (områdesansvarig, Göteborgs stad), Ludvig Sandberg (Socialforum), Mimmi Edin (seminarievärd, Hela Människan), Börje Carlsson (seminarievärd, Hela Människan),

Kontaktpersoner: Daniel Ryderholm (Informatör, Hela Människan) 08-691 06 66, daniel.ryderholm@helamanniskan.se / Börje Carlsson (konsulent, Hela Människan), 08-691 06 70, borje.carlsson@helamanniskan.se

Teleslinga finns, entré och lokal tillgängliga för rullstol, allergihänsyn

Arrangörer: Hela Människan, Studieförbundet Bilda, Göteborgs Räddningsmission