#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Lär dig asylarabiska från dag 1!

Lär dig asylarabiska från dag 1!
LÄS VIDARE
Workshop. Svenska från dag ett är viktigt för den som kommer hit. Upplev hur det skulle vara att lära dig arabiska om du kom till ett nytt land.

  • Datum: 7 juli, 2016
  • Tid: 10:00
  • Plats: Cramérgatan, Visby
  • Lokal: ABF:s monter

Arabiska är det största av de semitiska och afroasiatiska språken och ett av de fem största språken i världen. Språket skrivs med det arabiska alfabetet och är gemensamt för i stort sett hela arabvärlden. Det är ett av Förenta Nationernas officiella språk.

Modersmålstalande araber har en av de arabiska dialekterna som modersmål. Dialekterna används för muntlig kommunikation i alla informella sammanhang.

På grund av det arabiska språkets geografiska utbredning och dess roll som islams språk och som kultur- och elitspråk har det haft ett stort inflytande på många andra språk.

150 000 personer i Sverige har arabiska som modersmål.

Källa: Wikipedia & Sveriges radio

Arrangör: ABF