#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Interreligiösa medföljare på asylboenden

Interreligiösa medföljare på asylboenden
Seminarium. Hur kan tryggheten på asylboenden öka i den trångboddhet och utsatta situation som personer som bor på asylboenden lever i? Om hur människor från olika religioner utbildas till att ge moraliskt stöd till personer på asylboenden.

  • Datum: 5 juli, 2016
  • Tid: 14:00
  • Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby
  • Lokal: Newman/Bildascenen

”Medföljare” i Sverige är ett nytt koncept där människor av olika tro tillsammans utbildas för att öka tryggheten för personer som bor på flyktingboenden.

Initiativet bygger på medföljningsmetoden som Kristna Fredsrörelsen arbetar med internationellt för att skydda människorättsförsvarare, och är ett samarbetsprojekt mellan Kristna Fredsrörelsen, Equmeniakyrkan och Sveriges Interreligiösa Råd. Syftet med verksamheten är att visa ett moraliskt stöd för flyktingarna och i preventivt syfte förebygga våld och därigenom stärka säkerheten för de människor som bor på asylboenden, och att de känner sig välkomna till ett Sverige öppet för alla olika trosuppfattningar. Verksamheten syftar också till att stärka församlingsmedlemmars egenskaper kring bemötande och konflikthantering i församlingens verksamheter. Mer information om pilotprojektet finns på krf.se/medfoljare.

Medverkande: Elias Carlberg (samordnare, Sveriges interreligiösa råd), Eva Thyselius, processledare (Migrationsverkets kvalitetsavdelning), Lotta Sjöström Becker (generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen), Julle Bergenholtz (moderator, Kristna Fredsrörelsen)

Kontaktpersoner: Julle Bergenholtz (kommunikatör, Kristna Fredsrörelsen) 08-453 68 45, julle.bergenholtz@krf.se / Elias Carlberg (samordnare, Sveriges interreligiösa råd) elias.carlberg@interreligiosaradet.se