#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Hur öppnar vi upp samhället för 35 000 ensamkommande unga?

Hur öppnar vi upp samhället för 35 000 ensamkommande unga?
Seminarium. Många ensamkommande barn har inte fått ett optimalt mottagande i Sverige. Hur kan samverkan i samhället skapa bättre förutsättningar för integration? Vi tar bland annat del av exempel från Göteborg där en mängd idéburna organisationer ingår i ett partnerskap tillsammans med kommunen.

  • Datum: 6 juli, 2016
  • Tid: 10:00
  • Plats: Adelsgatan 43, Visby
  • Lokal: Vårdklockans kyrka

Under 2015 sökte över 35 000 ensamkommande unga asyl i Sverige. Detta innebär en jätteutmaning och många ensamkommande barn har inte fått ett optimalt mottagande i Sverige. Hur kan vi genom samverkan i samhället skapa bättre förutsättningar för integration? Vi tar bland annat del av exempel från Göteborg där en mängd idéburna organisationer ingår i ett partnerskap (IOP) tillsammans med kommunen. Göteborgs Räddningsmission har varit en stor aktör på detta område. I ett ideburet-ideellt partnerskap med Göteborgs stad har man skapat boenden för 130 ensamkommande unga. Man har också arbetat för att mobilisera resurser från civilsamhället. När man sökte faddrar eller fadderfamiljer kom 650 personer till informationsmötet.

Seminariet tar upp viktiga frågor om integrationsarbetet: Hur kan vi tillsammans främja integrationen? Hur ordnar vi utbildning och jobb? Hur kan vi samarbeta över sektorsgränserna? Seminariet inleds av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Medverkande: Alice Bah Kuhnke (kultur- och demokratiminister, Miljöpartiet), Kazem Ali Heydari (ensamkommande), Reza Nazari (ensamkommande), Jenny Axebrink (projektledare för nyanlända, Göteborgs Räddningsmission), Martin Ärnlöv (direktor, Bräcke Diakoni), Mimmi Edin (seminarievärd, Hela Människan), Börje Carlsson (seminarievärd, Hela Människan)

Kontaktpersoner: Daniel Ryderholm (informatör, Hela Människan), 08-691 06 66 fungerar som mobil, daniel.ryderholm@helamanniskan.se, Börje Carlsson, Konsulent, Hela Människan, 08-691 06 70 fungerar som mobil, borje.carlsson@helamanniskan.se

Teleslinga finns, entré och lokal tillgängliga för rullstol, allergihänsyn