#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Hur kan man gå från beroende till förtroende?

Hur kan man gå från beroende till förtroende?
LÄS VIDARE
Samtal. Är ungdomars spel-, sex-, alkohol- och drogberoende ett rop på bekräftelse från samhället och vuxenvärlden? Hur kan vi skapa ett samhälle där människor möts över generationsgränserna och ser och bekräftar varandra? Hur kan kyrkan och ideella organisationer bli en plattform för detta arbete?

  • Datum: 5 juli, 2016
  • Tid: 09:45
  • Plats: Adelsgatan 43, Visby
  • Lokal: Vårdklockans kyrka

Beroende är både ett positivt och negativt laddat ord. Att vara beroende av någon och känna tillit är det positiva medan det negativa är att bli beroende av något som är destruktivt. I ungdomsvärlden finns det många fallgropar. Individualiseringen leder till att man känner sig ensam, övergiven och understimulerad. Det är i dessa vacuum som man påbörjar eller testar det som är inom det förbjudnas område. Det kan handla om droger, alkohol, sex, mat, spel och annat som tar överhanden i livet om man inte får bra vägledning och stöd.

I den digitala världen strömmar tips och förslag på vad man kan göra för att få ut mesta möjliga stimulans i livet. Mycket av detta är direkt livsfarligt och många unga äventyrar sina liv och framtidsutsikter. Självmorden har ökat markant bland den yngre generationen på senare år. Detta påverkar kamraterna också där en del väljer att gå samma väg.

Medverkande: Frank Åkerman (generalsekreterare/seminarievärd, Hela Människan), Daniel Carlryd (samordnare, CAN), Staffan Ydrefalk (Riksförbundet Spelkontroll), Irja Forsman (ungdomsdiakon, Svenska kyrkan i Tidaholm), Monica Medvall (Svenska spel), Jakob Forssmed (Riksdagsledamot, Kristdemokraterna)

Kontaktpersoner: Daniel Ryderholm (informatör, Hela Människan), 08-691 06 66 fungerar som mobil, daniel.ryderholm@helamanniskan.se, Frank Åkerman (generalsekreterare, Hela Människan), 08-691 06 61 fungerar som mobil, frank.akerman@helamanniskan.se

Teleslinga finns, entré och lokal tillgängliga för rullstol, allergihänsyn