#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Hälsa eller ohälsa – vilka konsekvenser får utanförskapet

Hälsa eller ohälsa – vilka konsekvenser får utanförskapet
LÄS VIDARE
Seminarium. Hur kan vi motverka utanförskap, och främja hälsan?

  • Datum: 7 juli, 2016
  • Tid: 09:00
  • Plats: Kilgränd 1, Visby
  • Lokal: Soberian

Många flyktingar kommer till Sverige med kunskaper och resurser, en del med trauman i bagaget och andra utvecklar fysisk och psykisk ohälsa till följd av långvarigt flyktingskap, arbetslöshet och bristande stöd till delaktighet i det nya samhället.

Arrangörer: Riksförbundet SIMON – Svenskar och Invandrade Mot Narkotika