#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Finns ungas psykiska ohälsa på kyrkans agenda?

Finns ungas psykiska ohälsa på kyrkans agenda?
LÄS VIDARE
Seminarium. Den psykiska ohälsan bland dagens unga är stor, sedan 90-talet har den tredubblats till drygt 20 % av ungdomarna (16-24 år). Vad kan kyrkan och ideella aktörer göra för att förbättra situationen för ungdomarna och dess anhöriga? Vad kan stat och kommun göra för att underlätta arbetet?

  • Datum: 5 juli, 2016
  • Tid: 08:30
  • Plats: Adelsgatan 43, Visby
  • Lokal: Vårdklockans kyrka

I september varje år arrangeras det som kallas Diakonins månad då ett angeläget tema tas upp i olika samlingar inom kyrkor och kyrkliga organisationer. 2016 är temat ”Ungas psykiska ohälsa”. Psykisk ohälsa beskrivs som en växande utmaning i vårt samhälle och utgör därför en del av kyrkans uppdrag. Det handlar om att möta både ungdomar som är sjuka av något skäl men även anhöriga som på olika sätt påverkas och förväntas ta stort ansvar. Men det behövs en samverkan mellan kyrkors vilja och myndigheters förväntningar och ibland även ekonomi. I seminariet möter vi företrädare för kyrkor, Bris och politiker.

Medverkande: Frank Åkerman (generalsekreterare/seminarievärd, Hela Människan), Magnus Jägerskog (generalsekreterare, BRIS), Irja Forsman (ungdomsdiakon, Svenska kyrkan, Tidaholms församling), Lasse Svensson (kyrkoledare, Equmeniakyrkan), Acko Ankarberg Johansson (partisekreterare, Kristdemokraterna), Maria Jylkkä (Maskrosbarn)

Kontaktpersoner: Daniel Ryderholm (Informatör, Hela Människan) 08-691 06 66 fungerar som mobil, daniel.ryderholm@helamanniskan.se / Frank Åkerman, (Generalsekreterare, Hela Människan) 08-691 06 61 fungerar som mobil, frank.akerman@helamanniskan.se