#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Den kristne och flyktingpolitiken – vad ska man tycka?

Den kristne och flyktingpolitiken – vad ska man tycka?
Seminarium. Finns det en självklar kristen hållning i flykting- och invandringspolitiken eller kan den kristna tron motivera helt olika slutsatser givet olika betoningar och avvägningar?

  • Datum: 4 juli, 2016
  • Tid: 16:00
  • Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby
  • Lokal: Newman/Bildascenen

Invandring har blivit den viktigaste politiska frågan i Sverige. Migrantkrisen har medfört nya utmaningar. Konfliktnivån har varit hög och de politiska positionsförflyttningarna snabba. Hur ska en kristen förhålla sig till allt det här? Har skyldigheten att hjälpa andra i nöd en möjlig utformning eller finns det flera, som kommer också ur praktisk-politiska hänsyn än enbart härledning ur Bibeln och kyrkotraditionen? Hur ser de i så fall ut, liksom deras kristna grunder? Vilka kristna aspekter finns i betoningen av den befintliga samhällsgemenskapens intressen och förutsättningar att hjälpa, respektive av kosmopolitiska rättigheter som motiv för att gemenskapen alltid ska vara öppen för dem som söker sig till dess gränser? Hur kan förebilder och exempel som t ex påven Franciskus inspirera? Finns det en långsiktigt hållbar migrationspolitik med bred uppslutning och god hjälp för många i nöd, baserad på det gemensamma goda? Vilka skulle kunna vara kristna bidrag till den?

Medverkande: Ulf Bjereld, statsvetare och ordförande i socialdemokrater för tro och solidaritet, medlem i svenska kyrkan, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Sara Skyttedal, ordförande i kristdemokratiska ungdomsförbundet, katolik, Kristdemokratiska ungdomsförbundet, Elisabeth Sandlund, politisk redaktör, medlem i svenska kyrkan, Tidningen Dagen, Thomas Idergard, jesuit och teologistuderande, Katrine Marçal, författare och skribent i bl a aftonbladet, katolik, moderator

Kontaktperson: Christoph Hermann, Newmaninstitutet/Bilda, 070-956 76 32

Entré och lokal tillgänglig för rullstol, Miljödiplomerat

Arrangörer: Newmaninstitutet, Studieförbundet Bilda, Kulturtidskriften Signum