#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Är religionsfriheten hotad i Sverige?

Är religionsfriheten hotad i Sverige?
Samtal. Hotas religionsfriheten idag av försök att få bort alla religiösa uttryck i det offentliga rummet och att tvinga religiösa samfund att agera som staten vill, genom till exempel vigseltvång? Eller betyder religionsfrihet också att offentligheten måste vara helt fri från religion?

  • Datum: 4 juli, 2016
  • Tid: 10:00
  • Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby
  • Lokal: Newman/Bildascenen

Riksdagspartier som kräver införande av vigseltvång för samfund. Domstolsutslag om att samvetsfrihet inte gäller religiös övertygelse. Skolavslutningar i kyrkan på villkoret att böner utgår. Tvärpolitiska upprop för indragna statsbidrag till religiösa samfund som inte delar riksdagsmajoritets syn på familjen. Det är några aktuella svenska exempel. Men över hela Västvärlden är trenden likadan: politiska, rättsliga och kommersiella beslut vill begränsa offentliga religiösa uttryck. I USA har domstolar förbjudit anställda att ha synliga Bibelcitat vid sina arbetsplatser. I Storbritannien har bioreklam för bönen Fader vår stoppats. I Frankrike råder förbud mot slöja på allmän plats. Är religionsfriheten hotad av en aggressiv sekularism som vill osynliggöra tron – eller innebär den att icke-troende ska slippa konfronteras med religiösa budskap? Hur göra avvägningen mellan en sekulär stat och ett pluralistiskt samhälle, där även religiösa personer/samfund får uttrycka tro offentligt?

Medverkande: Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi, Newmaninstitutet, Tina Acketoft, riksdagsledamot, Liberalerna, Katrine Marçal, författare och skribent i bl. a. Aftonbladet, Ruth Nordström, jurist med mänskliga rättigheter som specialitet, ombud i rättsfall om samvetsfrihet inom vården, Scandinavian Human Rights Lawyers (SHRL), Thomas Idergard, jesuit och teologistuderande, moderator

Kontaktperson: Christoph Hermann, Newmaninstitutet/Bilda, 070-956 76 32

Entré och lokal tillgänglig för rullstol, Miljödiplomerat