#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Är alla sorger lika?

Är alla sorger lika?
LÄS VIDARE
Samtal. Det måste vara svårt att förlora sin livskamrat, eller är det värre att förlora ett barn? Går det att jämföra sorg? Föräldrapeng får man när någon föds, varför inte sorgpeng när någon dör?

  • Datum: 5 juli, 2016
  • Tid: 16:30
  • Plats: Birgers gränd 7, Visby
  • Lokal: Ideella trädgården

I SAMS ingår sex olika anhörigorganisationer som alla arbetar med stöd för efterlevande. I ett panelsamtal diskuterar företrädare för organisationerna sorg och stöd till sörjande.

Går det att säga att den ena sorgen är svårare än den andra? Finns det något som är gemensamt för sörjande? Kan man på något sätt underlätta för sörjande som under kortare eller längre tid har svårt att orka med sitt arbete? Detta är några frågor, som kommer att belysas under samtalet.

Medverkande: Lola Bodin, Febe – Nätverk för föräldrar som förlorat barn, Marie Johansson, RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, Karin Johansson, Riksförbundet SPES – SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, Lillian Silfverduk, VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet, Marianne Stellin, Föreningen Vi Som Förlorat Barn och Monica Nanni, moderator, Vice ordförande i SAMS

Arrangörer: SAMS, Sensus studieförbund