#StudiecirkelAlmedalen

seminarier-samtal-workshops

Älskade barn – samtal om föräldraskap i nytt land

Seminarium med panelsamtal och film. Att skapa nya mötesplatser för diskussioner om föräldrafrågor är en viktig angelägenhet för såväl studieförbund som kommuner och frivilligorganisationer. Därför bjuder Studiefrämjandet in till ett inspirerande seminarium om studiecirklar med föräldrar i nytt land.

  • Datum: 5 juli, 2016
  • Tid: 15:00
  • Plats: Mejerigatan 1, Visby
  • Lokal: Studiefrämjandet, Visby

Många föräldrar som har flyttat till Sverige, har en stark önskan om att få träffas och prata om sina barn och om livet i det nya landet. Nytt språk, ny kultur och förändrade livsvillkor ställer familjerna inför stora och ibland oväntade utmaningar.

Studiefrämjandet har tagit fram studiematerialet ÄLSKADE BARN, för föräldrar i nytt land. Det handlar om vardagslivet i familjen, utanför hemmet, om barnomsorg, skola, fritid, normer och värderingar. Men också om samhällsfrågor som socialtjänsten och antiagalagen.

Vi berättar om de studiecirklar med ÄLSKADE BARN som genomförts hittills i flera kommuner. Vilka är framgångsfaktorerna? Varför uppskattas satsningen av kommunerna? Hur har Studiefrämjandet lyckats nå såväl mammor som pappor i stor utsträckning? Hur kan verksamheten utvecklas framöver?

Folkbildningens styrka är vårt stora kontaktnät och metoder där grunden är delaktighet och demokrati. Samverkan mellan kommuner, landsting och civilsamhället är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete med föräldrar i nytt land. Vi ser fram emot att utbyta goda idéer och erfarenheter. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi bjuder på ekologiskt fika!

Medverkande: Hadieh Rahmani, Rädda Barnen, Föräldraforum, Göteborg, cirkelledare, Eva-Britt Leander, utvecklingsstrateg, Tensta, Johnny Nilsson, förbundschef, Studiefrämjandet riksförbundet, Caroline Tovatt, DELMI (Delegationen för migrationsforskning), Regeringskansliet, Handläggare och cirkelledare, Studiefrämjandet. Moderator: Margareta Clarén, Studiefrämjandet Malmö

Kontaktperson: Katarina Kjerfve, Studiefrämjandet, 070-695 09 05